Suomen mediaseurantakollektiivi

Suomen mediaseurantakollektiivi pyrkii edistämään suomalaisten tiedotusvälineiden yhdenvertaista ja todenmukaista raportointia aliedustetuista kulttuurillisista, rodullistetuista, etnisistä ja uskonnollisista ryhmistä. 

Suomalainen yhteiskunta on ollut aina monimuotoinen ja kasvaa yhä monimuotoisemmaksi ja tämän tulee näkyä mediassa. Median rooli ja merkitys ovat keskeisessä roolissa yleisen mielipiteen ja asenteiden muodostamisessa. Kollektiivi pyrkii tukemaan ja käymään avointa vuoropuhelua journalistien ja mediakanavien kanssa edistääkseen yhdenvertaista ja vastuullista raportointia suomalaisista vähemmistöistä. Nämä tavoitteet ovat elintärkeitä inklusiivisen yhteiskunnan rakentamisessa. Tällä tavoin pystymme myös vahvistamaan median uskottavuutta ja luotettavuutta vähemmistöyhteisöjen silmissä. Datan keräämisellä ja raporttien julkaisulla, yhdistys pyrkii laajentamaan ymmärrystä, minkälaisia uutisia ja artikkeleita vähemmistöistä kirjoitetaan. Yhdistys myös tarjoaa inklusiivisia journalisminkursseja aliedustetuille ryhmille sekä toimittajille.

Kollektiivi koostuu eri antirasismin ja yhdenvertaisuuden asiantuntijoista.