Suomen medianseurantakollektiivi

Suomen medianseurantakollektiivi pyrkii edistämään suomalaisten tiedotusvälineiden yhdenvertaista ja todenmukaista raportointia aliedustetuista kulttuurillisista rodullistetuista, etnisistä ja uskonnollisista ryhmistä.

Suomalainen yhteiskunta kasvaa yhä monimuotoisemmaksi, jolloin median rooli ja merkitys ovat keskeisessä roolissa yleisen mielipiteen ja asenteiden muodostamisessa.

Kollektiivi pyrkii tukemaan ja käymään avointa vuoropuhelua journalistien ja mediakanavien kanssa edistääkseen yhdenvertaista ja vastuullista raportointia suomalaisista vähemmistöistä. Nämä tavoitteet ovat elintärkeitä inklusiivisen yhteiskunnan rakentamisessa. Tällä tavoin pystymme myös vahvistamaan median uskottavuutta ja luotettavuutta vähemmistöyhteisöjen silmissä.

Datan keräämisellä ja raporttien julkaisulla, yhdistys pyrkii laajentamaan ymmärrystä, minkälaisia uutisia ja artikkeleita vähemmistöistä kirjoitetaan. Yhdistys myös tarjoaa inklusiivisia journalisminkursseja aliedustetuille ryhmille sekä toimittajille.

Raporttimme ja hankkeemme mahdollisti ENARin (European Network Against Racism) Empowerment & Resilience Fund-rahasto. Hanke päättyi elokuu 2023.

Our report and project were made possible thanks to the Empowerment & Resilience Fund of ENAR (European Network Against Racism).Our project ended in August 2023.

Lataa raportti

Viimeisimmät artikkelit